Zarząd Spółki – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Zarząd Spółki

Skład Zarządu (do 30 czerwca 2017 r.):

Prezes Zarządu – Pan Andrzej Wasilewski
Członek Zarządu - Pan Janusz Malinowski
 
Prokurent Spółki – Pani Elżbieta Gamus (prokura łączna)

Skład Zarządu (od 1 lipca 2017 r.):

Prezes Zarządu – Pan Janusz Malinowski
Członek Zarządu - Pan Andrzej Wasilewski
 
Prokurent Spółki – Pani Elżbieta Gamus (prokura łączna)
Prokurent Spółki – Pani Monika Bąk (prokura łączna)
 
Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa
i Członka Zarządu lub dwóch Członków Zarządu albo Prezesa Zarządu łącznie z prokurentem, albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem.
 
 
Regulamin Zarządu                                                                                                                                                           
Dokument utworzony : Zarząd Spółki "ŁKA" sp.  z o.o w dniu 09 czerwca 2015 r.
Dokument zatwierdzony: Uchwała Rady Nadzorczej  Spółki "ŁKA" sp.  z o.o  nr 18/2015 z dn. 15 czerwca 2015 r.