Zarząd Spółki – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Zarząd Spółki

Skład Zarządu (od 03 czerwca 2024 r.):

Członek Zarządu - Pan Jan Kotynia (powołany na nową kadencję od 18 kwietnia 2024 r.)

Prokurent Spółki – Pan Paweł Żaczek (prokura łączna)

 

Skład Zarządu (od 10 maja 2024 r.):

Członek Zarządu - Pan Jan Kotynia (powołany na nową kadencję od 18 kwietnia 2024 r.)

Prokurent Spółki – Pani Monika Bąk (prokura łączna)

Prokurent Spółki – Pan Paweł Żaczek (prokura łączna)

 

Skład Zarządu (od 18 kwietnia 2024 r.):

Członek Zarządu - Pan Jan Kotynia (powołany na nową kadencję od 18 kwietnia 2024 r.)

Prokurent Spółki – Pani Monika Bąk (prokura łączna)

 

Skład Zarządu (od 25 października 2023 r.):

Prezes Zarządu – Pan Janusz Malinowski (powołany na nową kadencję od 01 lipca 2021 r.)

Członek Zarządu - Pan Jan Kotynia (powołany na nową kadencję od  24 marca 2022 r.)

 

Prokurent Spółki – Pani Monika Bąk (prokura łączna)

 

Skład Zarządu (od 1 lipca 2019 r.):

Prezes Zarządu – Pan Janusz Malinowski (powołany na nową kadencję od 01 lipca 2021 r.)

Członek Zarządu - Pan Jan Kotynia (powołany na nową kadencję od  24 marca 2022 r.)

 

Prokurent Spółki – Pani Elżbieta Gamus (prokura łączna)

Prokurent Spółki – Pani Monika Bąk (prokura łączna)

 

Skład Zarządu (do 30  czerwca 2019 r.):

Prezes Zarządu – Pan Janusz Malinowski

Członek Zarządu - Pan Andrzej Wasilewski

 

Prokurent Spółki – Pani Elżbieta Gamus (prokura łączna)

Prokurent Spółki – Pani Monika Bąk (prokura łączna)

 

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa i Członka Zarządu lub dwóch Członków Zarządu albo Prezesa Zarządu łącznie z prokurentem, albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem.

Regulamin Zarządu 

Dokument utworzony : Zarząd Spółki "ŁKA" sp.  z o.o. w dniu 29 grudnia 2021 r.
Dokument zatwierdzony: Uchwała Rady Nadzorczej  Spółki "ŁKA" sp.  z o.o.  nr 1/2022 z dn. 27 stycznia 2022 r.