Zarząd Spółki – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Zarząd Spółki

Skład Zarządu:

Prezes Zarządu – Pan Andrzej Wasilewski
Członek Zarządu - Pan Janusz Malinowski
 
Prokurent Spółki – Pani Elżbieta Gamus (prokura samoistna)