Zarząd Spółki – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Zarząd Spółki

Skład Zarządu:

Prezes Zarządu – Pan Andrzej Wasilewski
Prokurent Spółki – Pani Elżbieta Gamus (prokura samoistna)