Zamówienia udzielane na podstawie Regulaminu „ŁKA” sp. z o.o. – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Zamówienia udzielane na podstawie Regulaminu „ŁKA” sp. z o.o.

Dostawa konduktorskich terminali mobilnych wraz z akcesoriami

Świadczenie usług agencyjnej sprzedaży biletów