Zamówienia udzielane na podstawie Regulaminu „ŁKA” sp. z o.o. – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Zamówienia udzielane na podstawie Regulaminu „ŁKA” sp. z o.o.

Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej w 3 cyklu zamknięciowym PKP PLK na liniach kolejowych nr 14, 15, 1, 3, 11, 532, 16

Dostawa konduktorskich terminali mobilnych wraz z akcesoriami

Świadczenie usług agencyjnej sprzedaży biletów