Zamówienia udzielane na podstawie Regulaminu „ŁKA” sp. z o.o. – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Zamówienia udzielane na podstawie Regulaminu „ŁKA” sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - wersja dostępna cyfrowo

SIWZ

SIWZ - wersja dostępna cyfrowo

Załączniki 9a-c, 10a-c (format .xlsx)

Załącznik nr 16 do SIWZ

Załącznik nr 17 do SIWZ

Załączniki edytowalne