Zamówienia udzielane na podstawie Regulaminu „ŁKA” sp. z o.o. – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Zamówienia udzielane na podstawie Regulaminu „ŁKA” sp. z o.o.


Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej na liniach kolejowych nr 14, 11, 15, 532 i 16