Zamówienia udzielane na podstawie Regulaminu „ŁKA” sp. z o.o. – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Zamówienia udzielane na podstawie Regulaminu „ŁKA” sp. z o.o.

 
Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej na liniach kolejowych nr 11,  15, 532 i 16
 
Utrzymanie infrastruktury kolejowej na  bocznicy kolejowej Zaplecze Techniczne ŁKA sp. z o.o. przy ul. Lawinowej 71 a w Łodzi