Zamówienia udzielane na podstawie Regulaminu „ŁKA” sp. z o.o. – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Zamówienia udzielane na podstawie Regulaminu „ŁKA” sp. z o.o.

 
 
 
 
Dostawa sprzętu komputerowego
 
Świadczenie przewozów autobusowych w zastępstwie kolejowych  przewozów pasażerskich
 
Dostawa akcesoriów i wyposażenia dla terminali mobilnych
 
Dostawa konduktorskich terminali mobilnych
 
Dostawa konduktorskich terminali mobilnych II
 
Świadczenie przewozów autobusowych w uzupełnieniu kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych przez Zamawiającego
 
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie organizacji i utrzymania posterunku nastawczego CS-ŁKA na terenie bocznicy kolejowej „Zaplecze Techniczne Spółki ŁKA sp. z o.o. Łódź Widzew”
 
Świadczenie usług medycznych wraz z medycyną pracy na rzecz pracowników "Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej" sp. z o.o.
 
Świadczenie usługi agencyjnej sprzedaży biletów
 
Świadczenie usługi dostępu do zasobów serwerowych - "chmura prywatna"
 
Realizacja projektu „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp.  z o.o. „Łódzkie łączy 
z przyrodą” dla mieszkańców województwa łódzkiego, dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 
Świadczenie usług w zakresie informacji pasażerskiej Call Center
 
Świadczenie usług dostępu do zasobów serwerowych - "chmura prywatna"
 
Świadczenie usług agencyjnej sprzedaży biletów
 
Dostawa ubiorów identyfikujących pracowników ŁKA sp. z o.o.​
 
Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej
 
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie całodobowej obsługi posterunku nastawczego CS-ŁKA na terenie bocznicy kolejowej „Zaplecze Techniczne Spółki ŁKA sp. z o.o. Łódź Widzew”
 
Świadczenie usług telekomunikacyjnych (usługi telefonii komórkowej oraz usługi dostępu do internetu) wraz z dostawą urządzeń
 
Świadczenie usług medycznych wraz z medycyną pracy
 
Świadczenie przewozów autobusowych w zastępstwie kolejowych przewozów pasażerskich