Zamówienia udzielane na podstawie Regulaminu „ŁKA” sp. z o.o. – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Zamówienia udzielane na podstawie Regulaminu „ŁKA” sp. z o.o.

Świadczenie usług dostępu do sieci telefonii komórkowej wraz z dostawą urządzeń

Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej w 5 cyklu zamknięciowym PKP PLK S. A. na liniach kolejowych nr 532, 15, 25

Utrzymanie infrastruktury kolejowej na bocznicy kolejowej Zaplecze Techniczne ŁKA sp. z o.o. przy ul. Lawinowej 71 a w Łodzi

Dostawa gadżetów promocyjnych premium