Zamówienia udzielane na podstawie Regulaminu „ŁKA” sp. z o.o. – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Zamówienia udzielane na podstawie Regulaminu „ŁKA” sp. z o.o.

Świadczenie usług sprzedaży biletów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej sp. z o.o. w biletomatach stacjonarnych wraz z kompleksową obsługą serwisową

Świadczenie usług dostępu do sieci telefonii komórkowej wraz z dostawą urządzeń