Zamówienia udzielane na podstawie Regulaminu „ŁKA” sp. z o.o. – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Zamówienia udzielane na podstawie Regulaminu „ŁKA” sp. z o.o.

Dostawa gadżetów promocyjnych

Dostawa ubiorów identyfikujących pracowników „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o.

Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej/kolejowej komunikacji autobusowej w 3 cyklu zamknięciowym PKP PLK na liniach kolejowych nr 3, 11, 15, 532, 16, 14