Zamówienia udzielane na podstawie Regulaminu „ŁKA” sp. z o.o. – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Zamówienia udzielane na podstawie Regulaminu „ŁKA” sp. z o.o.

Dostawa gadżetów promocyjnych

Dostawa ubiorów identyfikujących pracowników „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o.