Zamówienia udzielane na podstawie Regulaminu „ŁKA” sp. z o.o. – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Zamówienia udzielane na podstawie Regulaminu „ŁKA” sp. z o.o.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych Zamawiającego oraz sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego wraz z obsługą prowadzenia badania przez biegłego rewidenta

Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej w 3 cyklu zamknięciowym PKP PLK  na liniach kolejowych nr 11, 15, 532, 22, 16, 14