Zamówienia udzielane na podstawie Regulaminu „ŁKA” sp. z o.o. – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Zamówienia udzielane na podstawie Regulaminu „ŁKA” sp. z o.o.

Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej w 2 cyklu zamknięciowym PKP PLK  na liniach kolejowych nr 3, 11

Prowadzenie ksiąg rachunkowych Zamawiającego oraz sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego wraz z obsługą prowadzenia badania przez biegłego rewidenta