Zamówienia udzielane na podstawie Regulaminu „ŁKA” sp. z o.o. – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Zamówienia udzielane na podstawie Regulaminu „ŁKA” sp. z o.o.

Budowa małej instalacji fotowoltaicznej o mocy 250 kW na terenie bocznicy kolejowej Zaplecze Techniczne Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej w systemie "zaprojektuj i zbuduj"

Dostawa gadżetów promocyjnych

Dostawa konduktorskich terminali mobilnych wraz z akcesoriami, oprogramowaniem MDM oraz usługą kompletacji

Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie całodobowej obsługi posterunku nastawczego CS-ŁKA na terenie bocznicy kolejowej „Zaplecze Techniczne Spółki ŁKA sp. z o.o. Łódź Widzew”

Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej w 1 cyklu zamknięciowym PKP PLK na liniach kolejowych nr 3, 11, 15, 532, 25, 22, 16

Dostawa oprogramowania serwerowego

Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej w 2 cyklu zamknięciowym PKP PLK S. A. na liniach kolejowych nr 3, 11, 15, 532, 534, 25, 22, 16, 1