Zamówienia udzielane na podstawie ustawy PZP – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Zamówienia udzielane na podstawie ustawy PZP

Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Łódzkiem – spójny i zrównoważony system transportowy województwa łódzkiego: zakup autobusów hybrydowych

Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Łódzkiem – spójny i zrównoważony system transportowy województwa łódzkiego: zakup taboru transportu kolejowego

Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej w 2 cyklu zamknięciowym PKP PLK na liniach kolejowych nr 3, 11, 532, 15, 25, 540, 22, 16, 14