Zamówienia udzielane na podstawie ustawy PZP – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Zamówienia udzielane na podstawie ustawy PZP

 
Dostawa 3 dwunapędowych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usług ich utrzymania w ramach projektu "Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap IV"