Zamówienia udzielane na podstawie ustawy PZP – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Zamówienia udzielane na podstawie ustawy PZP

 
Dostawa elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usługi ich utrzymania w ramach projektu "Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap II"
 
Sukcesywna dostawa energii elektrycznej trakcyjnej oraz świadczenie usług dystrybucji energii trakcyjnej na potrzeby prowadzenia działalności przewozowej