Struktura własnościowa, majątek, wyniki Spółki – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Struktura własnościowa, majątek, wyniki Spółki

Kapitał Zakładowy w wysokości 76.490.000,00 zł w całości wpłacony.
Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki objęte zostały przez Województwo Łódzkie.
 
KSIĘGA UDZIAŁÓW – stan aktualny
Dokument utworzony : Zarząd Spółki "ŁKA" sp.  z o.o. w dniu 29  sierpnia 2023 r.
 
RAPORTY ROCZNE
2014 Dokument utworzony: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
2015 Dokument utworzony: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
2016 Dokument utworzony: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
2017 Dokument utworzony: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
2018 Dokument utworzony: Wydział Komunikacji Społecznej i Marketingu
2019 Dokument utworzony: Wydział Komunikacji Społecznej i Marketingu
2020 Dokument utworzony: Wydział Komunikacji Społecznej i Marketingu
2021 Dokument utworzony: Wydział Komunikacji Społecznej i Marketingu
 
WYNIKI FINANSOWE za lata:
2010 Dokument utworzony: Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Uchwała Nr 957/11 z dn. 27.06.2011
2011 Dokument utworzony: Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Uchwała Nr 8/12 z dn. 10.07.2012
2012 Dokument utworzony: Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Uchwała Nr 10/13 z dn. 17.06.2013
2013 Dokument utworzony: Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Uchwała Nr 15/14 z dn. 23.06.2014
2014 Dokument utworzony: Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Uchwała Nr 11/15 z dn. 23.06.2015
2015 Dokument utworzony: Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Uchwała Nr 5/16 z dn. 28.06.2016
2016 Dokument utworzony: Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Uchwała Nr 6/17 z dn. 23.06.2017
2017 Dokument utworzony: Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Uchwała Nr 7/18 z dn. 26.06.2018
2018 Dokument utworzony: Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Uchwała Nr 20/19 z dn. 27.06.2019
2019 Dokument utworzony: Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Uchwała Nr 5/20 z dn. 30.06.2020
2020 Dokument utworzony: Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Uchwała Nr 7/21 z dn. 30.06.2021
2021 Dokument utworzony: Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Uchwała Nr 12/22 z dn. 02.06.2022
2022 Dokument utworzony: Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Uchwała Nr 9/23 z dn. 15.06.2023
 
Informacje dotyczące struktury własnościowej, majątku i wyników Spółki dostępne są również poprzez zgłoszenie zapytania do Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z Ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 r. Krajowego Rejestru Sądowego (tekst jednolity Dz.U.2021 poz.112 z późn. zm.)