Struktura własnościowa – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Struktura własnościowa

Kapitał Zakładowy w wysokości 34.520.000,00 zł w całości wpłacony.
Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki objęte zostały przez Województwo Łódzkie.