Struktura własnościowa, majątek, wyniki Spółki – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Struktura własnościowa, majątek, wyniki Spółki

Kapitał Zakładowy w wysokości 35.520.000,00 zł w całości wpłacony.
Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki objęte zostały przez Województwo Łódzkie.
 
KSIĘGA UDZIAŁÓW - stan aktualny
Dokument utworzony : Zarząd Spółki "ŁKA" sp.  z o.o w dniu 02 lutego 2018 r.
 
RAPORTY ROCZNE
 
Dokument utworzony : Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Dokument utworzony : Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
2016 Dokument utworzony : Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
 
WYNIKI FINANSOWE za lata:
 
Dokument utworzony:Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Uchwała Nr 957/11 z dn.27.06.2011
Dokument utworzony: Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Uchwała Nr 8/12 z dn. 10.07.2012
Dokument utworzony:Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Uchwała Nr 10/13 z dn. 17.06.2013
Dokument utworzony: Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Uchwała Nr 15/14 z dn. 23.06.2014
Dokument utworzony: Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Uchwała Nr 11/15 z dn. 23.06.2015
Dokument utworzony: Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Uchwała Nr 5/16 z dn. 28.06.2016
2016 Dokument utworzony: Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Uchwała Nr 6/17 z dn. 23.06.2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informacje dotyczące struktury własnościowej, majątku i wyników Spółki dostępne są również poprzez zgłoszenie zapytania do Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z Ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 r. Krajowego Rejestru Sądowego ( Dz.U. z 2007 r. Nr 2007 r. Nr 168, poz. 1186)