Łódzka Kolej Aglomeracyjna
Biuletyn Informacji Publicznej
Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej sp. z o.o.

Status prawny


 „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi powstała w dniu 10 maja 2010 r. zgodnie z Aktem Założycielskim, a rozpoczęła swoją działalność z dniem 07 czerwca 2010 r.

Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000359408
NIP: 725-202-58-42 nadany przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście w dniu 18 czerwca 2010 r.,
REGON: 100893710 nadany przez Urząd Statystyczny w Łodzi w dniu 30 marca 2011 r.
Kapitał Zakładowy w wysokości 26.734.000,00 zł opłacony w całości.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
 
Autor:
Małgorzata Olszewska
Wersja:
2
Wyświetleń:
753
Publikacja:
Małgorzata Olszewska
Data publikacji:
2015-04-02 17:09
rejestr zmian
WersjaData publikacjiAutorWyświetlenia
1 2014-08-07 12:13 Małgorzata Olszewska 1120 zobacz
2 2015-04-02 17:09 Małgorzata Olszewska 753 zobacz
3 2015-04-02 17:09 Małgorzata Olszewska 749 zobacz
4 2015-04-02 17:09 Małgorzata Olszewska 1057 zobacz
5 2015-11-13 09:43 Małgorzata Olszewska 822 zobacz
6 2016-02-23 14:27 Małgorzata Olszewska 1572 zobacz
7 2018-02-16 09:47 Małgorzata Olszewska 479 zobacz
8 2018-05-22 12:37 Małgorzata Olszewska 284 zobacz
9 2018-05-22 12:40 Małgorzata Olszewska 584 zobacz
10 2019-01-17 09:54 Małgorzata Olszewska 201 zobacz
11 2019-03-15 10:50 Małgorzata Olszewska 394 zobacz
12 2019-08-05 11:06 Małgorzata Olszewska 163 zobacz
13 2019-09-19 10:20 Małgorzata Olszewska 145 zobacz
14 2019-10-16 16:55 Małgorzata Olszewska 182 zobacz
15 2020-03-19 15:19 Małgorzata Olszewska 63 zobacz