Rada Nadzorcza – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Rada Nadzorcza

Aktualny skład:

Pan Tomasz Tulejski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pani Małgorzata Matysiak – Członek Rady Nadzorczej
Pan Mariusz Mróz – Członek Rady Nadzorczej
 
 
Dokument utworzony : Rada Nadzorcza  Spółki "ŁKA" sp.  z o.o w dniu 07 grudnia 2015 r.
Dokument zatwierdzony : Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki "ŁKA" sp.  z o.o nr 36/15 z dnia 16 grudnia 2015 r.