Rada Nadzorcza – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej:

Pan Andrzej Dzierbicki – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pani Alina Giedryś – Członek Rady Nadzorczej
Pani Barbara Woźniak – Członek Rady Nadzorczej
Pani Teresa Woźniak - Członek Rady Nadzorczej