Rada Nadzorcza – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Rada Nadzorcza

Aktualny skład:

Pan Tomasz Tulejski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Mariusz Mróz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pani Małgorzata Matysiak – Sekretarz Rady Nadzorczej

 

 

Regulamin Rady Nadzorczej 

Dokument utworzony : Rada Nadzorcza  Spółki "ŁKA" sp.  z o.o. w dniu 27 stycznia 2022 r.
Dokument zatwierdzony : Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki "ŁKA" sp.  z o.o. nr 3/22
z dnia 8 lutego 2022 r.