Przedmiot i cel działalności – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Przedmiot i cel działalności

 1. Cel działalności
  1. Zadaniem (celem) spółki jest wykonywanie zadania własnego województwa z zakresu gospodarki komunalnej o charakterze użyteczności publicznej, którego celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.
  2. Spółka wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim w zakresie transportu zbiorowego oraz jego funkcjonowania.
    
 2. Przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług w dziedzinie:
  1. Kolejowe regionalne i inne przewozy osób i rzeczy oraz świadczenie usług związanych z przewozem, to jest:
   1. 49.10.Z – Transport kolejowy pasażerski i międzymiastowy,
   2. 49.31.Z – Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,
   3. 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
   4. 52.21.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
   5. 53.20.Z – Pozostała działalność pocztowa i kurierska.
  2. Działalność usługowa w zakresie taboru kolejowego, to jest:
   1. 33.17.Z – Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego;
   2. 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych;
   3. 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne.