Dane spółki – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Dane spółki

„Łódzka Kolej Aglomeracyjna” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
(skrót firmy: „ŁKA” sp. z o.o.)

Adres i siedziba:
Aleja Marszałka Piłsudskiego 12
90-051 Łódź
 
Tel: 42 236 17 00
Faks: 42 235 02 05
 
adres mailowy: biuro@lka.lodzkie.pl
 
Ze spółką „ŁKA” sp. z o.o. można się kontaktować również przez internet na platformie eUPAP.