Dane spółki – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Dane spółki

„Łódzka Kolej Aglomeracyjna” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
(skrót firmy: „ŁKA” sp. z o.o.)

Adres i siedziba:
Aleja Marszałka Piłsudskiego 12
90-051 Łódź
Tel:     42 236 17 00
Faks: 42 235 02 05
 
adres mailowy:  biuro@lka.lodzkie.pl
 
Ze Spółką  "ŁKA" sp. z o.o. można się kontaktować również przez internet  na eUPAP.