Zgromadzenie Wspólników – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Zgromadzenie Wspólników

Zarząd Województwa Łódzkiego działa jako Zgromadzenie Wspólników Spółki "Łódzka Kolej Aglomeracyjna" sp. z o.o. w następującym składzie:

Marszałek Województwa – Pan Grzegorz Schreiber

Wicemarszałek - Pan Piotr Adamczyk

Wicemarszałek - Pan Zbigniew Ziemba

Członek Zarządu - Pan Robert Baryła

Członek Zarządu - Pan Andrzej Górczyński