Zgromadzenie Wspólników – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Zgromadzenie Wspólników

Zarząd Województwa Łódzkiego działa jako Zgromadzenie Wspólników Spółki "Łódzka Kolej Aglomeracyjna" sp. z o.o. w następującym składzie:

Marszałek Województwa – Pan Grzegorz Schreiber
Wicemarszałek - Pan Zbigniew Ziemba
Wicemarszałek - Pan Grzegorz Wojciechowski
Członek Zarządu - Pani Andrzej Górczyński
Członek Zarządu - Pani Robert Baryła