Zgromadzenie Wspólników – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Zgromadzenie Wspólników

Zarząd Województwa Łódzkiego działa jako Zgromadzenie Wspólników Spółki "Łódzka Kolej Aglomeracyjna" sp. z o.o. w następującym składzie:

Marszałek Województwa – Pan Witold Stępień
Wicemarszałek - Pan Artur Bagieński
Wicemarszałek - Pan Dariusz Klimczak
Członek Zarządu - Pani Joanna Skrzydlewska
Członek Zarządu - Pani Jolanta Zięba-Gzik