Zamówienia udzielane na podstawie Regulaminu "ŁKA" sp z o.o. – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Zamówienia udzielane na podstawie Regulaminu "ŁKA" sp z o.o.

Dostawa konduktorskich terminali mobilnych
 
Dostawa sprzętu komputerowego
 
Świadczenie przewozów autobusowych w zastępstwie kolejowych  przewozów pasażerskich
 
Dostawa akcesoriów i wyposażenia dla terminali mobilnych
 
Dostawa konduktorskich terminali mobilnych
 
Dostawa konduktorskich terminali mobilnych II
 
Świadczenie przewozów autobusowych w uzupełnieniu kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych przez Zamawiającego
 
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie organizacji i utrzymania posterunku nastawczego CS-ŁKA na terenie bocznicy kolejowej „Zaplecze Techniczne Spółki ŁKA sp. z o.o. Łódź Widzew”
 
Świadczenie usług medycznych wraz z medycyną pracy na rzecz pracowników "Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej" sp. z o.o.
 
Świadczenie usługi agencyjnej sprzedaży biletów
 
Świadczenie usługi dostępu do zasobów serwerowych - "chmura prywatna"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dostawa konduktorskich terminali mobilnych wraz z akcesoriami

Świadczenie usług agencyjnej sprzedaży biletów

Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej w 3 cyklu zamknięciowym PKP PLK na liniach kolejowych nr 15, 532

Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej w 4 cyklu zamknięciowym PKP PLK na liniach kolejowych nr 14, 15, 3, 11, 532, 534, 25, 16

Świadczenie usług agencyjnej sprzedaży biletów

Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej w 5 cyklu zamknięciowym PKP PLK na liniach kolejowych nr 14, 15, 3, 11, 532, 1, 16

Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie całodobowej obsługi posterunku nastawczego CS-ŁKA na terenie bocznicy kolejowej „Zaplecze Techniczne Spółki ŁKA sp. z o.o. Łódź Widzew”

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z dostawą urządzeń

Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej w 1 cyklu zamknięciowym PKP PLK S.A. na liniach kolejowych nr 14, 3, 11, 532, 15, 16

Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie całodobowej obsługi posterunku nastawczego CS-ŁKA na terenie bocznicy kolejowej „Zaplecze Techniczne Spółki ŁKA sp. z o.o. Łódź Widzew”

Utrzymanie infrastruktury kolejowej na bocznicy kolejowej Zaplecze Techniczne ŁKA sp. z o.o. przy ul. Lawinowej 71 a w Łodzi

Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej w 2 cyklu zamknięciowym PKP PLK na liniach kolejowych nr 3, 11, 532, 15, 1, 16, 534, 25

Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej w 3 cyklu zamknięciowym PKP PLK na liniach kolejowych nr 3, 11, 532, 1, 534, 25, 18, 16, 15, 14

Dostawa sprzętu komputerowego oraz serwerowego wraz z oprogramowaniem

Remont dachu budynku Zaplecza Technicznego Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej

Budowa małej instalacji fotowoltaicznej o mocy 250 kW na terenie bocznicy kolejowej Zaplecze Techniczne Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej w systemie „zaprojektuj i zbuduj”

Wdrożenie i utrzymanie oprogramowania do zarządzania efektywnością energetyczną taboru kolejowego eksploatowanego w „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o. wraz z usługami towarzyszącymi

Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej w 4 cyklu zamknięciowym PKP PLK S. A. na liniach kolejowych nr 3, 11, 15, 532, 1, 534, 25, 22,18, 16

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem komputerowym oraz oprogramowaniem serwerowym

Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej w 5 cyklu zamknięciowym PKP PLK na liniach kolejowych nr 3, 11, 15, 532, 1, 534, 25, 18, 16, 14

Sukcesywny wydruk i dostarczanie druków ścisłej rejestracji oraz druków handlowych

Budowa małej instalacji fotowoltaicznej o mocy 250 kW na terenie bocznicy kolejowej Zaplecze Techniczne Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej w systemie "zaprojektuj i zbuduj"

Dostawa gadżetów promocyjnych

Dostawa konduktorskich terminali mobilnych wraz z akcesoriami, oprogramowaniem MDM oraz usługą kompletacji

Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie całodobowej obsługi posterunku nastawczego CS-ŁKA na terenie bocznicy kolejowej „Zaplecze Techniczne Spółki ŁKA sp. z o.o. Łódź Widzew”

Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej w 1 cyklu zamknięciowym PKP PLK na liniach kolejowych nr 3, 11, 15, 532, 25, 22, 16

Dostawa oprogramowania serwerowego

Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej w 2 cyklu zamknięciowym PKP PLK S. A. na liniach kolejowych nr 3, 11, 15, 532, 534, 25, 22, 16, 1

Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej w 2 cyklu zamknięciowym PKP PLK  na liniach kolejowych nr 3, 11

Prowadzenie ksiąg rachunkowych Zamawiającego oraz sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego wraz z obsługą prowadzenia badania przez biegłego rewidenta

Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej w 3 cyklu zamknięciowym PKP PLK  na liniach kolejowych nr 11, 15, 532, 22, 16, 14

Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej w 4 cyklu zamknięciowym PKP PLK na liniach kolejowych nr 3, 11, 15, 532, 22, 16

Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej w 5 cyklu zamknięciowym PKP PLK na liniach kolejowych nr 3, 11, 534, 25, 22, 16

Świadczenie usług agencyjnej sprzedaży biletów

Sukcesywna dostawa energii elektrycznej zasilania podstawowego (grupa taryfowa B23) i kompensata wyprodukowanej energii elektrycznej z małej instalacji fotowoltaicznej wprowadzonej do sieci oraz zasilanie rezerwowe urządzeń w hali (grupa taryfowa C21)

Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej w 1 cyklu zamknięciowym PKP PLK na liniach kolejowych nr 3, 11, 532, 15, 25, 540, 22, 16, 14

Świadczenie usług agencyjnej sprzedaży biletów

Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń

Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników "Łódzka Kolej Aglomeracyjna" sp. z o.o.

Zakup licencji Microsoft 365 Bussines Basic oraz Office 365

Dostawa symulatora pojazdu kolejowego

Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie całodobowej obsługi posterunku nastawczego CS-ŁKA na terenie bocznicy kolejowej „Zaplecze Techniczne Spółki ŁKA sp. z o.o. Łódź Widzew”