Zamówienia udzielane na podstawie Regulaminu "ŁKA" sp z o.o. – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Zamówienia udzielane na podstawie Regulaminu "ŁKA" sp z o.o.

Dostawa konduktorskich terminali mobilnych
 
Dostawa sprzętu komputerowego
 
Świadczenie przewozów autobusowych w zastępstwie kolejowych  przewozów pasażerskich
 
Dostawa akcesoriów i wyposażenia dla terminali mobilnych
 
Dostawa konduktorskich terminali mobilnych
 
Dostawa konduktorskich terminali mobilnych II
 
Świadczenie przewozów autobusowych w uzupełnieniu kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych przez Zamawiającego
 
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie organizacji i utrzymania posterunku nastawczego CS-ŁKA na terenie bocznicy kolejowej „Zaplecze Techniczne Spółki ŁKA sp. z o.o. Łódź Widzew”
 
Świadczenie usług medycznych wraz z medycyną pracy na rzecz pracowników "Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej" sp. z o.o.
 
Świadczenie usługi agencyjnej sprzedaży biletów
 
Świadczenie usługi dostępu do zasobów serwerowych - "chmura prywatna"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dostawa konduktorskich terminali mobilnych wraz z akcesoriami

Świadczenie usług agencyjnej sprzedaży biletów

Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej w 3 cyklu zamknięciowym PKP PLK na liniach kolejowych nr 15, 532

Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej w 4 cyklu zamknięciowym PKP PLK na liniach kolejowych nr 14, 15, 3, 11, 532, 534, 25, 16

Świadczenie usług agencyjnej sprzedaży biletów

Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej w 5 cyklu zamknięciowym PKP PLK na liniach kolejowych nr 14, 15, 3, 11, 532, 1, 16

Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie całodobowej obsługi posterunku nastawczego CS-ŁKA na terenie bocznicy kolejowej „Zaplecze Techniczne Spółki ŁKA sp. z o.o. Łódź Widzew”

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z dostawą urządzeń

Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej w 1 cyklu zamknięciowym PKP PLK S.A. na liniach kolejowych nr 14, 3, 11, 532, 15, 16

Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie całodobowej obsługi posterunku nastawczego CS-ŁKA na terenie bocznicy kolejowej „Zaplecze Techniczne Spółki ŁKA sp. z o.o. Łódź Widzew”

Utrzymanie infrastruktury kolejowej na bocznicy kolejowej Zaplecze Techniczne ŁKA sp. z o.o. przy ul. Lawinowej 71 a w Łodzi

Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej w 2 cyklu zamknięciowym PKP PLK na liniach kolejowych nr 3, 11, 532, 15, 1, 16, 534, 25

Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej w 3 cyklu zamknięciowym PKP PLK na liniach kolejowych nr 3, 11, 532, 1, 534, 25, 18, 16, 15, 14

Dostawa sprzętu komputerowego oraz serwerowego wraz z oprogramowaniem

Remont dachu budynku Zaplecza Technicznego Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej

Budowa małej instalacji fotowoltaicznej o mocy 250 kW na terenie bocznicy kolejowej Zaplecze Techniczne Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej w systemie „zaprojektuj i zbuduj”

Wdrożenie i utrzymanie oprogramowania do zarządzania efektywnością energetyczną taboru kolejowego eksploatowanego w „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o. wraz z usługami towarzyszącymi

Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej w 4 cyklu zamknięciowym PKP PLK S. A. na liniach kolejowych nr 3, 11, 15, 532, 1, 534, 25, 22,18, 16

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem komputerowym oraz oprogramowaniem serwerowym

Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej w 5 cyklu zamknięciowym PKP PLK na liniach kolejowych nr 3, 11, 15, 532, 1, 534, 25, 18, 16, 14

Sukcesywny wydruk i dostarczanie druków ścisłej rejestracji oraz druków handlowych

Budowa małej instalacji fotowoltaicznej o mocy 250 kW na terenie bocznicy kolejowej Zaplecze Techniczne Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej w systemie "zaprojektuj i zbuduj"

Dostawa gadżetów promocyjnych

Dostawa konduktorskich terminali mobilnych wraz z akcesoriami, oprogramowaniem MDM oraz usługą kompletacji

Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie całodobowej obsługi posterunku nastawczego CS-ŁKA na terenie bocznicy kolejowej „Zaplecze Techniczne Spółki ŁKA sp. z o.o. Łódź Widzew”

Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej w 1 cyklu zamknięciowym PKP PLK na liniach kolejowych nr 3, 11, 15, 532, 25, 22, 16

Dostawa oprogramowania serwerowego

Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej w 2 cyklu zamknięciowym PKP PLK S. A. na liniach kolejowych nr 3, 11, 15, 532, 534, 25, 22, 16, 1

Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej w 2 cyklu zamknięciowym PKP PLK  na liniach kolejowych nr 3, 11

Prowadzenie ksiąg rachunkowych Zamawiającego oraz sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego wraz z obsługą prowadzenia badania przez biegłego rewidenta

Świadczenie przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej w 3 cyklu zamknięciowym PKP PLK  na liniach kolejowych nr 11, 15, 532, 22, 16, 14