Zakup używanych Terminali Mobilnych – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Zakup używanych Terminali Mobilnych

 
Zapytanie ofertowe
 
Załącznik nr 1_ Opis przedmiotu zamówienia
 
Załącznik nr 2_ Formularz ofertowy
 
Załącznik nr 3_ Formularz cenowy
 
Wyjaśnienie do Zapytania ofertowego z dnia 16.10.2019