Zakup licencji dostępu do systemu informacji prawnej – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Zakup licencji dostępu do systemu informacji prawnej

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Formularz cenowy

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego

Zmiana terminu udzielania odpowiedzi na zapytanie ofertowe