Zakup Terminali Mobilnych – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Zakup Terminali Mobilnych

 
Zapytanie ofertowe
 
Załącznik nr 1_Opis Techniczny Zamówienia
 
Załącznik nr 2_ Formularz ofertowy
 
Załącznik nr 3_Formularz cenowy
 
Zmiana terminu
 
Zmiana Opisu Technicznego Zamówienia
 
Unieważnienie postępowania