Wdrożenie i utrzymanie oprogramowania do zarządzania efektywnością energetyczną taboru kolejowego eksploatowanego w „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o. wraz z usługami towarzyszącymi – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Wdrożenie i utrzymanie oprogramowania do zarządzania efektywnością energetyczną taboru kolejowego eksploatowanego w „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o. wraz z usługami towarzyszącymi

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki edytowalne

Wyjaśnienia treści Ogłoszenia o zamówieniu (19.07.2021)

Rozstrzygnięcie postępowania