Utrzymanie infrastruktury kolejowej na bocznicy kolejowej Zaplecze Techniczne ŁKA sp. z o.o. przy ul. Lawinowej 71 a w Łodzi – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Utrzymanie infrastruktury kolejowej na bocznicy kolejowej Zaplecze Techniczne ŁKA sp. z o.o. przy ul. Lawinowej 71 a w Łodzi

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - wersja dostępna cyfrowo

SIWZ 

SIWZ - wersja dostępna cyfrowo

Załącznik nr 8d do SIWZ

Załącznik nr 8e do SIWZ

Załącznik nr 8f do SIWZ

Załącznik nr 8g do SIWZ

załączniki edytowalne

przesunięcie terminu składania ofert