Utrzymanie infrastruktury kolejowej na bocznicy kolejowej Zaplecze Techniczne ŁKA sp. z o.o. przy ul. Lawinowej 71 a w Łodzi – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Utrzymanie infrastruktury kolejowej na bocznicy kolejowej Zaplecze Techniczne ŁKA sp. z o.o. przy ul. Lawinowej 71 a w Łodzi

 
Ogłoszenie o zamówieniu
 
SIWZ
 
Załączniki nr nr 1-8b do SIWZ
 
Załącznik nr 8 c do SIWZ
 
Załącznik nr 8 d do SIWZ
 
Załącznik nr 8 e do SIWZ
 
Załącznik nr 9 a i b do SIWZ
 
Załączniki edytowalne do SIWZ
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (dla części I i II zamówienia)