Usługa kompleksowej obsługi i rozliczania transakcji bezgotówkowych dokonywanych za pomocą kart płatniczych w terminalach mobilnych przy zastosowaniu oprogramowania typu softpos. – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Usługa kompleksowej obsługi i rozliczania transakcji bezgotówkowych dokonywanych za pomocą kart płatniczych w terminalach mobilnych przy zastosowaniu oprogramowania typu softpos.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe - wersja dostępna cyfrowo

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - wersja dostępna cyfrowo

Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia Umowy

Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia Umowy - wersja dostępna cyfrowo

Załączniki edytowalne