Usługa dostępu do aplikacji prawniczej – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Usługa dostępu do aplikacji prawniczej

Zapytanie
 
Załącznik nr 1 Opis zamówienia
 
Załącznik nr 2 (formularz ofertowy)
 
Załącznik nr 3 (tabela - formularz cenowy)
 
Wyjaśnienie do zapytania ofertowego
 
Zmiana zapytania ofertowego z dnia 23.07.2019r, doprecyzowanie wyjaśnień oraz zmiana terminu składania ofert.
 
Zmodyfikowany Załącznik nr 2 (formularz ofertowy)
 
Wyjaśnienie do zapytania ofertowego z dnia 29.07.2019r oraz zmiana terminu składania ofert.