Świadczenie usług w zakresie informacji pasażerskiej Call Center – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Świadczenie usług w zakresie informacji pasażerskiej Call Center

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki nr 2-7 do SIWZ w wersji edytowalnej
Powiadomienie o wyborze oferty