Świadczenie usług telekomunikacyjnych (usługi telefonii komórkowej oraz usługi dostępu do internetu) wraz z dostawą urządzeń – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Świadczenie usług telekomunikacyjnych (usługi telefonii komórkowej oraz usługi dostępu do internetu) wraz z dostawą urządzeń

Ogłoszenie o zamówieniu
 
SIWZ
 
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
 
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ 03.11.2017
 
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert