Świadczenie usług sprzedaży biletów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej sp. z o.o. w biletomatach stacjonarnych wraz z kompleksową obsługą serwisową – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Świadczenie usług sprzedaży biletów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej sp. z o.o. w biletomatach stacjonarnych wraz z kompleksową obsługą serwisową

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki w wersji edytowalnej

Unieważnienie postępowania