Świadczenie usług nielimitowanego dostępu do Internetu – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Świadczenie usług nielimitowanego dostępu do Internetu

Świadczenie usług nielimitowanego dostępu do Internetu

Zapytanie – wersja dostępna cyfrowo

Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy - druk nieaktualny

Załącznik nr 3 – Formularz Cenowy- druk nieaktualny

 

Załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy - druk aktualny, na którym należy złożyć ofertę

Załącznik nr 3 – Formularz Cenowy - druk aktualny, na którym należy złożyć ofertę

 

Zmiana terminu udzielania odpowiedzi na zapytanie