Świadczenie przewozów autobusowych w zastępstwie kolejowych przewozów pasażerskich – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Świadczenie przewozów autobusowych w zastępstwie kolejowych przewozów pasażerskich

Ogłoszenie o zamówieniu
 
SIWZ + załączniki 1-8
 
Załączniki nr 9-12 do SIWZ
 
                     Zał. nr 9 do SIWZ - wykaz kursów i ilości km
                     Zał. nr 10 do SIWZ - rozkład jazdy
 
Załączniki edytowalne
 
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ (21.05.2018)
 
                      Zał. nr 9 do SIWZ - wykaz kursów i ilości km po zmianie z dn. 21.05.2018
                      Zał. nr 10 do SIWZ - rozkład jazdy po zmianie z dn. 21.05.2018