Świadczenie przewozów autobusowych w zastępstwie kolejowych przewozów pasażerskich – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Świadczenie przewozów autobusowych w zastępstwie kolejowych przewozów pasażerskich

Ogłoszenie o zamówieniu
 
SIWZ + załączniki 1-8
 
Załączniki nr 9-12 do SIWZ
 
                     Zał. nr 9 do SIWZ - wykaz kursów i ilości km
                     Zał. nr 10 do SIWZ - rozkład jazdy
 
Załączniki edytowalne