Świadczenie przewozów autobusowych w zastępstwie kolejowych przewozów pasażerskich – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Świadczenie przewozów autobusowych w zastępstwie kolejowych przewozów pasażerskich

Zapytanie ofertowe
 
Załącznik A - OPZ
 
              Załącznik nr 1 do OPZ - rozkład jazdy
              Załącznik nr 2 do OPZ - ilości kursów i kilmetrów
 
Załącznik B - formularz ofertowy
Załącznik B - formularz ofertowy - edytowalny
 
Załącznik C - wzór umowy